دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، مرداد 1401، صفحه 1-72 (تصفیه آب - روش‌ها و چالش‌ها) 
مصاحبه با جناب مهندس هادی کهولی

صفحه 4-12

رضا عباسی؛ سیده حنانه سنایی؛ امیرفرهاد نوروزی مقدم؛ محمدرضا شیروانی؛ محمد آزادمجیری


تصفیه پساب

صفحه 27-35

رسا سایبانی؛ سپهر مفخمی


مزایا و معایب بازیافت آب

صفحه 43-50

سیده حنانه سنایی؛ رضا عباسی


چالش ها در زمینه ى مدیریت آب و فاضلاب

صفحه 53-62

فاطمه محق؛ امیرمحمد براتی


شماره‌های پیشین نشریه

تصفیه آب - روش‌ها و چالش‌ها
مرداد 1401، صفحه 1-72