دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 3، مهر 1401، صفحه 1-61 (نانو و زیست‌فناوری - بررسی فناوری‌های نوین و کاربردهای آن) 
نشریه تکنوزیسم شماره 3 مهر 1401 (نسخه کامل)

صفحه 1-61

سیده حنانه سنایی؛ رضا عباسی؛ فاطمه کاظم ستوده؛ ارشیا عطاری؛ محمد آزادمجیری؛ امیرحسین ماجدی؛ فاطمه محق؛ امیرمحمد براتی؛ محمدرضا شیروانی؛ آرشام رضوانی؛ امیرحسین مشتاقی؛ هانا عسگری؛ محمدرضا مرتاضی؛ هانیه صابری توکلی؛ عرفان هراتی؛ سپهر صامعی


زیست‌فناوری با رنگ آبی

صفحه 42-48

محمد آزادمنجیری؛ محمدرضا شیروانی؛ سپهر صامعی؛ عرفان هراتی


شماره‌های پیشین نشریه

نانو و زیست‌فناوری - بررسی فناوری‌های نوین و کاربردهای آن
مهر 1401، صفحه 1-61